Els 10 imprescindibles de Montjuic

1. Castell de Montjuïc

2. Teleferic de Montjuic
3. Jardí Botànic
4.Parques y jardines de Montjuic
5. Anilla olímpica
6. Poble Espanyol
7. Fundació Joan Miró
8. Museo Nacional d`art de Catalunya
9. Caixa Forum

10. Font Màgica de Montjuïc